گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (1) 1399/12/19

تدریس آنلاین صفحه 118 تا 140 ریاضی (1) دهم | درس 1: شمارش تا درس 3: ترکیب

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی ریاضی (1)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 43 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 892
بروزرسانی شده در 19 اسفند 1399
سیدطاها سیدعلی اللهی