گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1399/11/1

تدریس آنلاین صفحه 92 تا 93 فارسی ششم | فصل 5 | درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 30 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1066
بروزرسانی شده در 1 بهمن 1399
ساسان عظیمی