{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی فارسی ششم دبستان با تدریس ساسان عظیمی

دبستان ششم فارسی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

ستایش: به نام آن که جان را فکرت آموخت

فصل 1: آفرینش

0:31

5,570 تومان

10 تا 24

درس 1: معرفت آفریدگار (جلسه1)

0:42

6,480 تومان

درس 1: معرفت آفریدگار (جلسه2)

0:27

5,200 تومان

11 تا 14

درس 2: پنجره‌های شناخت (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

15 تا 17

درس 2: پنجره‌های شناخت (جلسه2)

0:31

5,570 تومان

19 تا 21

درس 2: پنجره‌های شناخت (جلسه3)

0:29

5,390 تومان

18 تا 24

فصل 2: دانایی و هوشیاری

درس 3: هوشیاری (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

25 تا 29

درس 3: هوشیاری (جلسه2)

0:32

5,660 تومان

28 تا 30

درس 3: هوشیاری (جلسه3)

0:24

4,900 تومان

29 تا 31

درس 3: هوشیاری (جلسه4)

0:30

5,480 تومان

30 تا 32

درس 4: داستان من و شما (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

32 تا 35

درس 4: داستان من و شما (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

32 تا 36

درس 4: داستان من و شما (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

36 تا 37

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

37 تا 40

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه2)

0:29

5,390 تومان

37 تا 40

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه3)

0:19

4,360 تومان

41 تا 42

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه4)

0:26

5,100 تومان

43 تا 48

فصل 3: ایران من

درس 6: ای وطن (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

49 تا 51

درس 6: ای وطن (جلسه2)

0:31

5,570 تومان

49 تا 52

درس 7: درس آزاد

0:30

5,480 تومان

53 تا 56

درس 8: دریاقُلی (جلسه1)

0:29

5,390 تومان

58 تا 61

درس 8: دریاقُلی (جلسه2)

0:29

5,390 تومان

62 تا 65

درس 8: دریاقُلی (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

62 تا 65

فصل 4: نام آوران

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه1)

0:29

5,390 تومان

65 تا 70

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

65 تا 70

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه3)

0:26

5,100 تومان

70 تا 71

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه4)

0:31

5,570 تومان

70 تا 72

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه5)

0:29

5,390 تومان

72 تا 73

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه6)

0:30

5,480 تومان

72 تا 74

درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

74 تا 76

درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد (جلسه2)

0:27

5,200 تومان

77 تا 77

درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

74 تا 78

درس 11: شهدا خورشیدند (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

78 تا 79

درس 11: شهدا خورشیدند (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

80 تا 82

درس 11: شهدا خورشیدند (جلسه3)

0:31

5,570 تومان

78 تا 82

فصل 5: راهِ زندگی (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

83 تا 84

فصل 5: راهِ زندگی (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

84 تا 88

درس 12: دوستی/ مشاوره (جلسه1)

0:32

5,660 تومان

84 تا 86

درس 12: دوستی/ مشاوره (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

87 تا 87

درس 12: دوستی/ مشاوره (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

88 تا 89

درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2) (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2) (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

90 تا 92

درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2) (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

92 تا 93

درس 14: رازِ زندگی (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

93 تا 94

درس 14: رازِ زندگی (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

93 تا 95

درس 14: رازِ زندگی (جلسه3)

0:28

5,290 تومان

95 تا 96

درس 14: رازِ زندگی (جلسه4)

0:30

5,480 تومان

95 تا 97

فصل 6: علم و عمل

0:29

5,390 تومان

97 تا 98

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه1)

0:31

5,570 تومان

97 تا 99

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه2)

0:17

4,120 تومان

99 تا 100

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

98 تا 100

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه4)

0:30

5,480 تومان

100 تا 101

درس 16: آداب مطالعه (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

101 تا 102

درس 16: آداب مطالعه (جلسه2)

0:28

5,290 تومان

101 تا 103

درس 16: آداب مطالعه (جلسه3)

0:29

5,390 تومان

102 تا 104

درس 16: آداب مطالعه (جلسه4)

0:29

5,390 تومان

104 تا 105

درس 16: آداب مطالعه (جلسه5)

0:30

5,480 تومان

104 تا 106

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه1)

0:13

3,610 تومان

106 تا 108

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه2)

0:29

5,390 تومان

106 تا 108

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه3)

0:29

5,390 تومان

108 تا 109

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه4)

0:29

5,390 تومان

109 تا 110

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه5)

0:29

5,390 تومان

110 تا 111

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه6)

0:29

5,390 تومان

109 تا 113

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه7)

0:30

5,480 تومان

111 تا 114

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

114 تا 114

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

114 تا 115

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

115 تا 118

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400