گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ساسان عظیمی

خیلی وقته که نیومده

ساسان عظیمی

لیسانس علوم سیاسی

استان تهران، شهر تهران

دبستان نبی اكرم (ص) منطقه 8 تهران

این صفحه 4,225 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

علوم تجربی ششم فارسی ششم نگارش ششم مطالعات اجتماعی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • دوره تربیت معلم موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر

  • تربیت مربی مدیریت رسانه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی