{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1399/10/30

تدریس آنلاین صفحه 90 تا 92 فارسی ششم | فصل 5 | درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 30 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1146
بروزرسانی شده در 30 دی 1399
ساسان عظیمی