{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1399/09/14

تدریس آنلاین صفحه 63 تا 65 زیست شناسی (2) یازدهم | گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 45 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 742
ثبت شده در 14 آذر 1399
کمال  فرهی فر