{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1399/08/23

تدریس آنلاین صصفحه 42 تا 47 زیست شناسی (2) یازدهم | فصل سوم : دستگاه حرکتی (گفتار 1 : استخوان ها و اسکلت )

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 45 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 770
ثبت شده در 23 آبان 1399
کمال  فرهی فر