گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/09/12

تدریس آنلاین صفحه 67 تا 68 ریاضی دوم | فصل 4: عددهای سه رقمی تا آمادگی برای جمع و تفریق

دبستان دوم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 24 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1121
بروزرسانی شده در 12 آذر 1399
آسیه سعادت