{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1399/06/31

تدریس آنلاین صفحه 41 تا 42 فارسی ششم | درس5: درک مطلب و دانش زبانی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 19 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 3474
بروزرسانی شده در 31 شهریور 1399
ساسان عظیمی