1398/12/10

طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان | فصل 1 تا 8

ریاضی سوم دبستان

مفاهیم اصلی مورد نظر تا حد امکان از طریق فعالیتهای که دانش آموزان انجام می دهند آموزش داده شود ، به طوری که زمینه برای تولید و ساخت دانش و مفهوم مورد نظر فراهم شود.

فعالیتها به گونه ای طراحی شده اند که هدفهای مهارتی را نیز پوشش دهند لذا در انجام آنها به جنبه ی مهارتی ان توجه داشته باشید. فعالیتها می تواند گروهی با فردی انجام شود .

این طرح درس در 3 صفحه تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 25
ثبت شده در 10 اسفند 98