1397/9/3

آزمون تستی جمع بندی فصل 1 حسابان (2) دوازدهم | فصل 1: تابع (سری B)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: فصل 1: تابع
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر تابع $f\left( x \right)=\left\{ \begin{matrix}    -3x+1;x\ge 0  \\    ax+a+4;x\lt 0  \\   \end{matrix} \right.$  در تمام دامنه‌اش نزولی اکید باشد، مجموعه تمام مقادیر ممکن برای $a$ کدام است؟