1397/7/27

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 2: دینامیک و حرکت دایره ای | 1-2 قوانین حرکت نیوتون

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: 2-1 قوانین حرکت نیوتون
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) نیروهای کنش و واکنش از برهم کنش دو جسم به‌وجود می‌آیند.

ب) نیروهای کنش و واکنش همیشه همراه هم ظاهر می‌شوند.

پ) نیروهای متوازن در نحوه‌ی حرکت یک جسم متحرک تغییری ایجاد نمی‌کند.

ت) نیروهای کنش و واکنش متوازن‌اند.