{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضیات 1400/09/14

آزمون سراسری گروه آزمایشی ریاضی خارج از کشور 1400 | مادهٔ درسی ریاضیات

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم ریاضی ریاضیات تیر 1400
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 55
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 85 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون سراسری گروه آزمایشی ریاضی خارج از کشور 1400 | مادهٔ درسی ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: کنکور سراسری
ثبت شده در 14 آذر 1400
  

@@اصطلاحات زیر را تعریف کنید:@@

گرما: