1397/10/3

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی هندسه دوازدهم |‌ فصل 1

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: فصل 1: ماتریس و کاربردها
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر تمام عضوهای ماتریس $A=\left[ \begin{matrix}
   2 & 3  \\
   4 & 5  \\
\end{matrix} \right]$ را با عدد $k$ جمع کنیم، دترمینان ماتریس $A$ چه تغییری می‌کند؟