1398/1/15

تست کنکور فصل 5 حسابان دوازدهم | درس 2: جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی فروردین
شامل مباحث: درس 2: جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطۀ عطف آن
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 15 فروردین 98
  

اگر تابع $f$ روی بازهٔ $I=\left[ a,b \right]$ تعریف شده و $e\in I$ باشد، آنگاه کدام گزینه همواره صحیح است؟

توی هچل افتادن کنایه از چیست؟
توسط مطهره کامرانی نژاد در 17 تیر
چگونه کارت ورود به جلسه نمونه را دریافت کنم؟
توسط BE WITH GOD BE KING باخدا باش پادشاهی کن در 17 تیر
به شکم خود صابون زدن کنایه از چیست؟
توسط مطهره کامرانی نژاد در 17 تیر
سست کره چیست؟
توسط ریحانه خالقی در 17 تیر