1398/1/15

تست کنکور فصل 5 حسابان دوازدهم | درس 2: جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطۀ عطف آن
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تعقر نمودار تابع با ضابطهٔ . . . به ازای $x \gt 0$ به کدام صورت است؟