1398/1/15

تست کنکور فصل 5 حسابان دوازدهم | درس 2: جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطۀ عطف آن
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تقعر منحنی به معادلهٔ $y=\frac{\left| x \right|}{x}.\sqrt{\left| x \right|}+1$ در کدام بازه رو به بالاست؟