{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1401/11/13

آزمون آنلاین شماره 8 نیمسال اول فارسی دوازدهم رشته‌های نظری (درس 1 تا 9)

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی فارسی (3) دی
شامل مباحث:
ستایش: ملکا، ذکر تو گوییم
فصل 1: ادبیات تعلیمی
فصل 2: ادبیات پایداری
فصل 3: ادبیات غنایی
فصل 4: ادبیات سفر و زندگی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 35 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین شماره 8 نیمسال اول فارسی دوازدهم رشته‌های نظری (درس 1 تا 9)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم اول
ثبت شده در 13 بهمن 1401
  

 معنی واژه ها در همه گزینه ها، به جز گزینه .................... تماماً درست است.