گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (1) 1401/05/25

سوالات آزمون جبرانی نیمسال دوم علوم و فنون ادبی (1) دهم دبیرستان شهید دكتر بهشتی | شهریور 1401

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (1) اصفهان زواره شهید دكتر بهشتی شهریور 1401

سؤالات علوم و فنون ادبی 1 شهریورماه 1401 دبیرستان شهید بهشتی زواره همراه با پاسخنامۀ تشریحی

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سوالات آزمون جبرانی نیمسال دوم علوم و فنون ادبی (1) دهم دبیرستان شهید دكتر بهشتی | شهریور 1401
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 7

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 2481
ثبت شده در 1401/05/25