{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1400/09/15

امتحان میان ترم اول فارسی (3) دوازدهم دبیرستان صدیقه کبری | درس 1 تا 5

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی فارسی (3) خراسان رضوی خواف صدیقه کبری (س) آذر 1400

آزمون میان نوبت فصل اول و دوم (درس یکم، دوم، سوم، پنجم)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

امتحان میان ترم اول فارسی (3) دوازدهم دبیرستان صدیقه کبری | درس 1 تا 5
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 1585
ثبت شده در 1400/09/15