{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1400/02/30

آزمون فارسی (3) دوازدهم | درس 1 تا 3

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی فارسی (3) آبان 1399

دروس یکم، دوم و سوم ویژه امتحان نهایی نوبت دوم 1400

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون فارسی (3) دوازدهم | درس 1 تا 3
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 6238
ثبت شده در 1400/02/30