{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/02/12

خودارزیابی توصیفی ریاضی ششم دبستان جمال | فصل 5: اندازه گیری

دبستان ششم ریاضی اصفهان ناحیه 5 اصفهان جمال بهمن 1399

دارای جدول اهداف درسی به منظور سنجش دقیق میزان پیشرفت دانش آموزان
شامل سوالات متنوع از قبیل چند گزینه ای ، جای خالی، جور کردنی، درست نادرست، کوتاه پاسخ و …

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

خودارزیابی توصیفی ریاضی ششم دبستان جمال | فصل 5: اندازه گیری
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 5377
بروزرسانی شده در 1400/02/12