{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جغرافیا (3) 1399/10/25

جدول آموزش درسی جغرافیا (3) پایه دوازدهم انسانی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی جغرافیا (3) هرمزگان سیریک عترت فروردین 1400

این آزمون بصورت جدول شرح درمتن طراحی شده است

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

 جدول آموزش درسی جغرافیا (3) پایه دوازدهم انسانی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : کاربرگ تمرین
بازدید : 5645
ثبت شده در 1399/10/25