گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1399/10/12

مجموعه نمونه سوالات تشریحی آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی دی 1399

مناسب برای رشته های:
- علوم ریاضی

مباحث :
فصل 1: حرکت بر خط راست
1-1 شناخت حرکت
1-2 حرکت با سرعت ثابت
1-3 حرکت با شتاب ثابت
1-4 سقوط آزاد
فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
2-1 قوانین حرکت نیوتون
2-2 معرفی برخی از نیروهای خاص
2-3 تکانه و قانون دوم نیوتون
2-4 حرکت دایره‌ای یکنواخت
2-5 نیروی گرانشی
فصل 3: نوسان و موج
3-1 نوسان دوره‌ای
3-2 حرکت هماهنگ ساده
3-3 انرژی در حرکت هماهنگ ساده
3-4 تشدید

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مجموعه نمونه سوالات تشریحی آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 49

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت اول
بازدید : 6349
بروزرسانی شده در 1399/10/12
محمدصادق طاهری