1398/8/14

مجموعه سوالات تستی طبقه بندی شده زیست شناسی دهم تجربی

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مرکزی شازند بهمن 1398

مناسب برای رشته های : علوم تجربی -597 سوال از مفاهیم درسی همراه با پاسخ تشریحی کامل .قابل استفاده برای دانش آموزان دهم تجربی و دانش آموزان کنکوری و کلیه مدارس به عنوان بانک سوالی کنکور همراه با منبع تک تک سوالات
- علوم تجربی

مباحث :
فصل 1: دنیای زنده
گفتار 1: زیست شناسی چیست؟
گفتار 2: گسترۀ حیات
گفتار 3: یاخته و بافت در بدن انسان
فصل 2: گوارش و جذب مواد
گفتار 1: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار 2: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش
گفتار 3: تنوع گوارش در جانداران
فصل 3: تبادلات گازی
گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان
گفتار 2: تهویۀ ششی
گفتار 3: تنوع تبادلات گازی
فصل 4: گردش مواد در بدن
گفتار 1: قلب
گفتار 2: رگ‌ها
گفتار 3: خون
گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 1: هم ایستایی و کلیه‌ها
گفتار 2: تشکیل ادرار و تخلیۀ آن
گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
فصل 6: از یاخته تا گیاه
گفتار 1: ویژگی‌های یاختۀ گیاهی
گفتار 2: سامانۀ بافتی
گفتار 3: ساختار گیاهان
فصل 7: جذب و انتقال مواد در گیاهان
گفتار 1: تغذیۀ گیاهی
گفتار 2: جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 93
نوع آزمون : سوالات تستی
بازدید : 1338
ثبت شده در 1398/8/14