1398/3/20

امتحان میان ترم دوم جغرافیا یازدهم انسانی دبیرستان شهدای پروین زاد | درس 7 تا 11 + پاسخ

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی کرمانشاه ناحیه 2 کرمانشاه شهدای پروین زاد اردیبهشت 1398

مناسب برای رشته های:
- ادبیات و علوم انسانی

مباحث :
درس 7: نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعتی)
درس 8: نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)
فصل 4- نواحی سیاسی
درس 9: معنا و مفهوم ناحیه سیاسی
درس 10: کشور، یک ناحیه سیاسی
درس 11: ژئوپلیتیک

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 390
ثبت شده در 1398/3/20