{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1398/07/22

تمرین ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری زاویه، زاویه های مکمل و متمم

دبستان ششم ریاضی اسفند

شماره 6

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

تمرین ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری زاویه، زاویه های مکمل و متمم
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 32465
بروزرسانی شده در 1398/07/22
سارا جلالی