{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1397/08/20

کاربرگ ریاضی سوم دبستان دارالمتقین | واحدهای طول

دبستان سوم ریاضی خوزستان ناحیه 3 اهواز دارالمتقین آبان 1397

مباحث :
فصل دوم: عددهای چهار رقمی
واحد های طول
میلی متر
سانتی متر
متر
کیلومتر
فایل دو صفحه می باشد


برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

کاربرگ ریاضی سوم دبستان دارالمتقین | واحدهای طول
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 19362
بروزرسانی شده در 1397/08/20