{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

الهام سلامات

ازش بی خبریم!

الهام سلامات

لیسانس دبیری زیست شناسی

استان خوزستان، شهر اهواز

دبستان دارالمتقین ناحیه 3 اهواز

این صفحه 1,949 بار بازدید شده

اموزگارفعال ابتدایی که علاقه زیادی به کامپیوتر وتولید محتوا وروشهای نوین اموزشی دارم دوره های حفظ وروخوانی وروانخوانی قران را گذازنده ام ودر مدرسه بابچه ها حفظ قران هم کار میکنم .من عاشق بچه ها هستم ودوست دارم با جذابترین روشها بیاموزند

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی سوم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی