{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1397/08/11

مجموعه تمرین های ریاضی (2) یازدهم تجربی | فصل اول (درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) خوزستان شادگان امام صادق (ع) مهر 1397

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

مباحث :
درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مجموعه تمرین های ریاضی (2) یازدهم تجربی | فصل اول (درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی)
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 2916
بروزرسانی شده در 1397/08/11