1397/1/10

نمونه سوالات تستی زیست شناسی (1) دهم رشته تجربی | فصل پنجم - گفتار 3

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند 97

مباحث :
** فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3
نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 1585
ثبت شده در 1397/1/10