{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/06/16

سوالات مرحله اول هفتمین دوره مسابقه تورنی تیم ریاضی پایۀ ششم | بهمن 94

دبستان ششم ریاضی بهمن 1394

مباحث : تورنی تیم به مسابقاتی اطلاق می شودکه درگروه های کوچک حداکثر4نفری به رقابت پرداخته می شود.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سوالات مرحله اول هفتمین دوره مسابقه تورنی تیم ریاضی پایۀ ششم | بهمن 94
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 8

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : مسابقات و المپیادها
بازدید : 5246
بروزرسانی شده در 1401/06/16