{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مسابقه تورونی تیم

خیلی وقته که نیومده

مسابقه تورونی تیم

فوق لیسانس دبیری آموزش ابتدایی

استان یزد، شهر یزد

دبستان باستان ناحیه 1 یزد

این صفحه 977 بار بازدید شده

تورنی تیم ریاضی یک مسابقه تیمی ریاضی است که به صورت تیمهای 3 نفره بین دانش موزان هر پایه در دو مرحله برگزار می گردد. مرحله اول رقابت منطقه ای و مرحله دوم رقابت استانی است.

اهداف:
تشویق و ترغیب دانش آموزان به مطالعه بیشتر در زمینه علم ریاضی.
ایجاد علاقه در دانش آموزان به درس ریاضی.
آموزش غیرمستقیم مفاهیم ریاضی.
ایجاد حرکت و تحولی در عرصه ریاضی استان.
تقویت روحیه نشاط، همکاری و تعاون بین دانش آموزان.
ایجاد چالش برای توسعه‌ دانش ریاضی.

شرکت کنندگان:
دانش آموزان پایه­ های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی.
دانش آموزان پایه­ های هفتم و هشتم و نهم (متوسطه دوره اول)
دانش آموزان پایه های دهم (ریاضی، تجربی، انسانی)

نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد:
اعضای هر تیم باید هم رشته باشند.(ویژه پایه دهم)
دانش آموزان هر پایه با انتخاب خود تیم های سه نفره برای شرکت در مسابقه تشکیل می دهند.
فقط تیم های سه نفره در مسابقه شرکت داده می شوند.

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی