1396/10/6

امتحان نوبت اول ریاضی (1) دهم رشتۀ ریاضی و تجربی دبیرستان پسرانه سادات اصفهان - دیماه 95

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اصفهان ناحیه 5 اصفهان سادات دی 96

مباحث :
** فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله
درس اول: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی
درس دوم: متمم يک مجموعه
درس سوم: الگو و دنباله
درس چهارم: دنباله‌های حسابی و هندسی
** فصل دوم: مثلثات
درس اول: نسبت‌های مثلثاتی
درس دوم: دايره مثلثاتی
درس سوم: روابط بين نسبت‌های مثلثاتی
** فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری
درس اول: ریشه و توان
درس دوم: ريشه nام
درس سوم: توان‌های گويا
درس چهارم: عبارت‌های جبری
** فصل چهارم: معادله‌ها و نامعادله‌ها
درس اول: معادلۀ درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4
نوع آزمون : آزمون نوبت اول
بازدید : 708
ثبت شده در 1396/10/6