1396/9/24

نمونه سوال امتحانی رياضی و آمار (1) دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | فصل اول: عبارت‌های جبری (درس 1 و 2)

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی آبان 97

مباحث :
فصل اول: عبارت‌های جبری
درس 1: چند اتحاد جبری و کاربردها
درس 2: عبارت‌های گویا

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 5009
ثبت شده در 1396/9/24