{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/05/21

آزمون مداد کاغذی ریاضی سوم دبستان | فصل ششم: جمع و تفريق

دبستان سوم ریاضی اسفند 1397

مسئله را درک کرده و به‌درستی حل کرده است.
جمع را به‌درستی انجام داده است.
تفریق را به‌درستی انجام داده است.
مثلث‌ها را به‌درستی رسم کرده است.
محیط چندضلعی را صحیح نوشته است.
آزمون را مستقل و بدون کمک در زمان تعیین شده حل کرده است.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

 آزمون مداد کاغذی ریاضی سوم دبستان | فصل ششم: جمع و تفريق
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 7149
بروزرسانی شده در 1399/05/21