مهدی احمدی


این صفحه 387 بار بازدید شده

مقطع: دوره اول متوسطه
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
ناحیه آموزشی: ناحیه 2 اصفهان
مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرسه محل کار: زنده یاد بانو نجفی
تلفن: 09014944873
ایمیل: ahmady_me@yahoo.com

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

شگفتا: شبه جمله شگفت (منادا) + ا (حرف ندا) / شگفت ساده است تو: مضاف الیه/ نوع کلمه ضمیر است هشیارتر:…

30 اردیبهشت

آی!: شبه جمله ای مردان نام آور: شبه جمله ای همیشه نامتان پیروز: ای مردانی (شبه جمله) که همیشه نامتان…

30 اردیبهشت

تنها کتابی که قبل از اسلام در این گزینه ها وجود داره کلیله و دمنه است و جواب هم همین گزینه است. اصل…

30 اردیبهشت

خواهی در این متن حرف ربط (حرف ربط مزدوج) است پس عبارت سه جمله است 1- خواهی بخوان 2- و خواهی نخوان 3-…

30 اردیبهشت

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی

آخرین دانش آموزان این مدرسه/دبیر