مبین عابدی


این صفحه 297 بار بازدید شده

مقطع: دوره اول متوسطه
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
ناحیه آموزشی: ناحیه 1 ارومیه
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: پرورشی
مدرسه محل کار: شهید بهشتی
تلفن: 09145545259
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

با تکرار حروف : 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 بدون تکرار حروف : 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 باتکرار حروف : 6 * 6 *…

31 اردیبهشت

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی

آخرین دانش آموزان این مدرسه/دبیر