مبین عابدی

لیسانس پرورشی

استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه

مدرسه شهید بهشتی ناحیه 1 ارومیه

این صفحه 360 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی