آموزش و پرورش استان البرز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان البرز در گاما

نواحی آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان البرز
ناحیه 1 کرج ناحیه 2 کرج ناحیه 3 کرج ناحیه 4 کرج ساوجبلاغ نظرآباد اشتهارد طالقان
نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان البرز

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1397 دی 1397 خرداد 1396 شهریور 1396 دی 1396 خرداد 1395 دی 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس آموزش و پرورش استان البرز