آموزش و پرورش استان تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان تهران

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1395 خرداد 1394 خرداد 1393 اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1393 خرداد 1393

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

آذر 1392 بهمن 1392

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1395 دی 1394 اسفند 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399 اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1395

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اسفند 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

دی 1390
مدارس آموزش و پرورش استان تهران
چگونه کارت ورود به جلسه نمونه را دریافت کنم؟
توسط BE WITH GOD BE KING باخدا باش پادشاهی کن در 17 تیر
سست کره چیست؟
توسط ریحانه خالقی در 17 تیر
پیدا کردن نقطه تقاطع دو خط
توسط مرتضی همتی در 17 تیر