{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش استان بوشهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان بوشهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان بوشهر

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1394 اردیبهشت 1392

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1401 مرداد 1400

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1401 خرداد 1401 خرداد 1400 اردیبهشت 1398 خرداد 1398 شهریور 1398 خرداد 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان بوشهر
طراحی چیست؟...........
توسط اِلسا آفرینش در 15 تیر
حالت تصادفی بروز 2ⁿ در طی عملیات صعودی-نزولی.
توسط محمدرضا هاشم زاده در 15 تیر
برای حل بقیه سوال ، دچار مشکل شدم.
توسط محمدرضا هاشم زاده در 15 تیر
سوال در مورد بحث احتمال ؟!
توسط محمدرضا هاشم زاده در 15 تیر