سوالات امتحان نوبت دوم علوم تجربی هشتم دبیرستان شهید رضایی پرور | خرداد 96
ثبت شده در 30 شهریور 96
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

در این آزمون عالی نوبت دوم علوم هشتم، 26 سوال مرکب و چند بخشی، کامل، بارم بندی شده، استاندارد و در سطحی…


محمد محسنی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 0
امتحان نوبت دوم علوم تجربی پایۀ هشتم دبیرستان پسرانۀ ام البنین | خرداد 96
ثبت شده در 30 شهریور 96
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

آزمون نوبت دوم دبیرستان ام البنین. تعداد بسیار عالی 23 سوال مرکب و چند بخشی (شامل حدود 45 بخش). سطح…


محمد محسنی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 1
سوالات امتحان نوبت دوم علوم هشتم دبیرستان دکتر ایوب آزاد حسینی | خرداد 96
ثبت شده در 4 شهریور 96
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

در این آزمون نوبت دوم عالی علوم هشتم (برای خرداد سال 96)، 19 سوال عالی، کامل، متنوع، بارم بندی شده،…


محمد محسنی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 0
امتحان نوبت دوم علوم تجربی هشتم دبیرستان شاهد بقیه الله| خرداد 96
ثبت شده در 27 مرداد 96
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

سلام دوستان عزیزم. در این آزمون عالی نوبت دوم علوم پایه هشتم از دبیرستان شاهد، تعدادی سوال عالی، با…


محمد محسنی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 1
آزمون نوبت دوم علوم تجربی هشتم دبیرستان شاهد خیبر ناحیه یک اهواز | خرداد 96
ثبت شده در 19 مرداد 96
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

در این آزمون عالی نوبت دوم علوم تجربی پایه هشتم، 22 سوال مرکب و چند بخشی (بیش از 40 بخش) ، استاندارد،…


محمد محسنی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 3
سوالات امتحان نوبت دوم علوم تجربی هشتم دبیرستان مهر منیر | خرداد 96
ثبت شده در 14 مرداد 96
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

سوالات امتحان نوبت دوم علوم تجربی هشتم دبیرستان مهر منیر | خرداد 96


جلیل موسوی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 5
سوالات امتحان نوبت دوم علوم تجربی هشتم دبیرستان مهر منیر | خرداد 95
ثبت شده در 14 مرداد 96
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

سوالات امتحان نوبت دوم علوم تجربی هشتم دبیرستان مهر منیر | خرداد 95


جلیل موسوی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 4
آزمون نوبت دوم علوم هشتم (زیست و زمین‌شناسی) دبیرستان هاشمی نژاد مشهد | خرداد96
ثبت شده در 30 تیر 96
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

اداره کل آموزش و پرورش استان:خراسان رضوی اداره استعدادهای درخشان استان ناحیه 3 مشهد دبیرستان دوره اول…


سید محمد حسین طباطبایی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 3
سوالات امتحان نوبت دوم علوم تجربی هشتم دبیرستان مفتح اسلامیه شهر تفت | خرداد 96
ثبت شده در 28 تیر 96
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

آزمون نوبت دوم علوم تجربی هشتم دبیرستان مفتح اسلامیه شهر تفت | خرداد 96


سید محمد حسین طباطبایی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 1