لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سرعت متوسط در یک حرکت

   ✖ـــ FWTX ـــ✖
  29 خرداد 11:28

150 پرسش 319 پاسخ 3168 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

شخصی در مدت 10 دقیقه؛
250 متر ب طرف شمال؛
80 متر ب طرف شرق؛
و در نهایت 190 متر ب طرف جنوب حرکت می کند.
سرعت متوسط او چند متر بر ثانیه است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Nima :/
در 29 خرداد 21:59

6 پرسش 208 پاسخ 1466 امتیاز

جابجایی متحرک به اندازه وتر مثلث قائم الزاویه ای است به اضلاع۶۰و۸۰
که جابجایی می شود۱۰۰متر
۱۰دقیقه برابر با ۶۰۰ثانیه است.
متر بر ثانیه۱/۶=۱۰۰/۶۰۰

-1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری