لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جانور بدون لوله گوارش؟

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
  26 اردیبهشت 16:15

135 پرسش 307 پاسخ 2966 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

جانور بدون لوله گوارش؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   N R
در 27 اردیبهشت 18:07

4 پرسش 221 پاسخ 1468 امتیاز

اسفنج ها و مرجان ها(کیسه تنان) لوله گوارش ندارند.

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   حسین رحمانی
در 28 اردیبهشت 15:04

0 پرسش 10 پاسخ 30 امتیاز

کیسه تنان

   Amir Baraj
در 26 اردیبهشت 19:28

2 پرسش 13 پاسخ 28 امتیاز

کرم حلقوی ومرجان ها دوست عزیز

   صبا طیبی
در 29 اردیبهشت 21:21

9 پرسش 39 پاسخ 80 امتیاز

اسفنج
کیسه تنان
کرم پهن