لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جانور بدون لوله گوارش؟

   ♛ K¡¡¡ñg ♛
  26 اردیبهشت 16:15

94 پرسش 233 پاسخ 2186 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

جانور بدون لوله گوارش؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Nima ~RH
در 27 اردیبهشت 18:07

1 پرسش 162 پاسخ 1152 امتیاز

اسفنج ها و مرجان ها(کیسه تنان) لوله گوارش ندارند.

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   حسین رحمانی
در 28 اردیبهشت 15:04

0 پرسش 11 پاسخ 31 امتیاز

کیسه تنان

   Amir Baraj
در 26 اردیبهشت 19:28

2 پرسش 13 پاسخ 22 امتیاز

کرم حلقوی ومرجان ها دوست عزیز

   صبا طیبی
در 29 اردیبهشت 21:21

7 پرسش 39 پاسخ 68 امتیاز

اسفنج
کیسه تنان
کرم پهن