لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جلوگیری از شیوع کیست هیداتیک

   ♛ K¡¡¡ñg ♛
  26 اردیبهشت 16:14

94 پرسش 233 پاسخ 2186 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

برای جلوگیری از شیوع کیست هیداتیک، کدام بخش از دام ها را باید مورد بررسی قرار داد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Nima ~RH
در 28 اردیبهشت 16:23

1 پرسش 162 پاسخ 1152 امتیاز

میوه های و سبزیجات به خوبی بررسی و شسته شوند.از سگ های بیمار دوری کنیم.باید کبد و شش های دام ها بررسی شود چرا که این کرم ها موجب تکشیل کیسه های ابی در این محل می شوند.

   حسین رحمانی
در 28 اردیبهشت 15:06

0 پرسش 11 پاسخ 31 امتیاز

میوه ها وسبزیجان را خوب بشویم که الوده به مدفوع سگ نباشد.
از سگ ها دوری کنیم برغای این که از سگ به انسان منتقل می شود.

   علی غلامی پور
در 27 اردیبهشت 19:35

22 پرسش 12 پاسخ 172 امتیاز

برای جلوگیری از شیوع کیست هیداتیک در بدن باید از سبزیجات تمیز و تازه استفاده کرد
چرا که این نوع بیماری از از طریق سبزیجات وارد بدن می شود .