لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

سرعت امواج لرزه ای در کدام لایه به کمترین میزان خود می رسد؟

   پویا عظیم زاده
  6 اردیبهشت 17:54

5 پرسش 5 پاسخ 23 امتیاز
علوم تجربی ششم دبستان

سرعت امواج لرزه ای در کدام لایه به کمترین میزان خود میرسد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهدی خیابانی
در 9 اردیبهشت 21:37

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

در خمیرکره چون موادی که در آنجا هست کم تراکم است

   شهربانو کیا
در 6 خرداد 9:56

0 پرسش 3 پاسخ 1 امتیاز

در خمیر کره

   کیارش نوباغی
در 3 خرداد 18:35

0 پرسش 231 پاسخ 230 امتیاز

هسته ی خارجی کم تراکم تر از خمیر کره است.

   علی نامی
در 3 خرداد 14:47

0 پرسش 8 پاسخ 1 امتیاز

خمیر کره

    غزل آگاهی
در 24 اردیبهشت 21:51

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

هسته خارجی

   paniz vazifedan
در 21 اردیبهشت 22:44

1 پرسش 8 پاسخ 15 امتیاز

در خمیر کره زیر مواد در انجا کم تراکم اند

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:34

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

خمیره کره

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:34

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

خمیره کره

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:34

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

خمیره کره

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:34

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

خمیره کره

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:34

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

خمیره کره

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:34

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

خمیره کره

   محمد علیزاده
در 13 اردیبهشت 16:01

1 پرسش 14 پاسخ 17 امتیاز

در خمیر کره

   artemis mahjoob
در 11 اردیبهشت 20:53

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

خمیر کره و هسته خارجی

   × ـــ MORADI ـــ ×
در 11 اردیبهشت 14:59

2 پرسش 70 پاسخ 234 امتیاز

در خمیرکره چون موادی که در آنجا هست کم تراکم است

   mani ahmadi
در 7 اردیبهشت 22:41

0 پرسش 3 پاسخ 1 امتیاز

در لایه ی هسته ی خارجی زیرا مذاب است

   شیما فرشادی
در 8 اردیبهشت 21:33

5 پرسش 73 پاسخ 356 امتیاز

در هسته خارجی........زیرا مذاب هست و سرعت رو پایین میاره