لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اقدامات دشمن در جنگ نرم

   فاطمه سلیمانی
  4 اردیبهشت 21:43

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه

دو نمونه از اقدامات دشمن در جنگ ترم علیه انقلاب اسلامی ایران را بنویسید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Super Knowledge
در 5 اردیبهشت 10:01

16 پرسش 105 پاسخ 482 امتیاز

1. تولید و پخش مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان
2. بی‌فرهنگ جلوه دادن مسلمانان و ایرانیان