لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اسم علمی قندیل های سقف و کف غار ها

   رجا حشمتی
  30 فروردین 23:41

6 پرسش 71 پاسخ 366 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

اسم علمی قندیل های سقف و کف غار ها چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی قاسمی
در 2 اردیبهشت 9:23

15 پرسش 79 پاسخ 531 امتیاز

سلام
به قندیل هایی که در اکثر غارها وجود دارند استلاکتیت و استلاگمیت می گویند.استلاکتیت ها رسوبات آهکی هستند که از سقف غارها آویزان هستند.
استلاگمیت ها نیز رسوبات آهکی هستند که به صورت ستون های مخروطی شکل در کف غارها به وجود می آیند.
اکثر غارها در صخره های آهکی و گچی تشکیل می شوند.این نوع صخره ها عمدتا از کربنات کلسیم به وجود آمده اند

3  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   احسان بهروزپور
در 31 فروردین 14:05

0 پرسش 18 پاسخ 23 امتیاز

سقف غار : استالاکتیت وکف غار: استالاگمیت

   مبینا حسینی
در 9 خرداد 15:30

5 پرسش 105 پاسخ 164 امتیاز

استلاکتیت سقف غار
استلاگمیت کف غار

   مبین ملایی
در 3 خرداد 17:47

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

والا هرچی میخوای بگو

   مليكا موسوي
در 1 اردیبهشت 19:47

0 پرسش 12 پاسخ 12 امتیاز

استالاکتیت از سقف غار اویزان است و استالاگمیت به کف غار چسبیده است

   نازنین باقری
در 31 فروردین 13:55

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

استالاکتیت از سقف غار اویزان است و استالاگمیت به کف غار چسبیده