لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

انواع دوخت ها

   عسل خانکی
  30 فروردین 20:18

5 پرسش 14 پاسخ 44 امتیاز
کار و فناوری ششم دبستان

انواع دوخت ها را نام ببرید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   غزل خاتمی نژاد
در 28 اردیبهشت 19:11

0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

دوخت ساده ،دندان موشی ،زیگزاکی ،فرانسوی،هفت هشت،کوک،درز، مارپیچی،ستاره ای،زنجیره ،مدل نواری،پا مرغی، کوک چرخنده،زنجیره باز،پنج ضلعی تو خالی، چمنی،مستقیم ،بخیه

   ریحانه زمانی
در 23 اردیبهشت 21:54

10 پرسش 7 پاسخ 66 امتیاز

دندون موشی - زیگزاگی- زنجیره ای- دوخت ساده

   Sahar Hosh
در 12 اردیبهشت 13:19

0 پرسش 19 پاسخ 44 امتیاز

دندان موشی_بخیه _زیگزالی _دوخت ساده _تکه دوزی _

   Maedeh Zenderooh
در 11 اردیبهشت 0:04

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

کوک ساتن
کوک نردبانی
کوک تکه دوزی
کوک مستقیم
کوک دندون موشی

   zahra jjjaaa***
در 5 اردیبهشت 18:38

3 پرسش 22 پاسخ 57 امتیاز

ساده /دندون موشی/زیگ زاگ/زنجیره ای/ساقه دوزی

   محمد محسنی پور
در 5 اردیبهشت 16:06

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

کوک ساده بخیه کوچک زنجیره ای بخیه بزرگ دندان موشی تکه دوزی