لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا هر عدد طبیعی حداقل دو شمارنده دارد؟

   مهدی حسینی
  26 فروردین 22:47

2 پرسش 0 پاسخ 18 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

آیا هر عدد طبیعی حداقل دو شمارنده دارد؟؟؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ×ـــ ün̈b̈r̈ëäk̈äb̈l̈ë ـــ×
در 27 فروردین 18:42

48 پرسش 131 پاسخ 1200 امتیاز

نخیر؛
عدد یک(1)فقط یک شمارنده داره ک اونم خودشه...!

محفوظ باشی...

   زهرا پاک نژاد
در 27 فروردین 22:25

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

خیر مثال نقض عدد 1

   امیر رضا جمعه زاده
در 27 فروردین 20:41

1 پرسش 55 پاسخ 272 امتیاز

نه یک رو در نظر بگیر

   امیرحسین مطریان پور
در 27 فروردین 18:46

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

خیر زیرا ۱ یدونه شمارنده داره

   علی بهاری
در 29 فروردین 19:35

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

خیر

   روشنک نجات
در 29 فروردین 15:42

1 پرسش 12 پاسخ 17 امتیاز

خیر عدد یک یه شمارنده داره و اونم خودشه

   امیر معصومی
در 28 فروردین 15:20

3 پرسش 3 پاسخ 25 امتیاز

نه 1 هست

   شیما فرشادی
در 27 فروردین 21:19

1 پرسش 35 پاسخ 190 امتیاز

بله.....یعنی 1 و خودش....(اگه اول باشه)اگه نباشه هم که خیلی....البته به جز عدد 1...

   علیرضا اورعی
در 27 فروردین 19:42

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

ن 1 یه شمارنده داره

   لیانا باقرزاده
در 27 فروردین 18:30

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

خیر عدد یک جز خودش شمارنده ای ندارد.

   علی خضری
در 27 فروردین 16:47

1 پرسش 2 پاسخ 6 امتیاز

خیر
عدد یک(1) اینجوری نیست.

   nima .
در 27 فروردین 15:48

1 پرسش 59 پاسخ 54 امتیاز

خیر

   مینا جوانشیر
در 26 فروردین 23:53

1 پرسش 11 پاسخ 23 امتیاز

خیر عدد 1 تنها 1 شمارنده دارد

   سید محمد قریشی
در 26 فروردین 23:46

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

خیر عدد یک اینجوری نیست