لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا هر عدد طبیعی حداقل دو شمارنده دارد؟

   مهدی حسینی
  26 فروردین 22:47

2 پرسش 0 پاسخ 18 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

آیا هر عدد طبیعی حداقل دو شمارنده دارد؟؟؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ×ـــ ƑƜƬX ـــ×
در 27 فروردین 18:42

120 پرسش 261 پاسخ 2559 امتیاز

نخیر؛
عدد یک(1)فقط یک شمارنده داره ک اونم خودشه...!

محفوظ باشی...

   alireza zare varaki
در 8 اردیبهشت 0:07

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

بله

   
در 27 فروردین 22:25

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

خیر مثال نقض عدد 1

   امیر رضا جمعه زاده
در 27 فروردین 20:41

2 پرسش 58 پاسخ 283 امتیاز

نه یک رو در نظر بگیر

   امیرحسین مطریان پور
در 27 فروردین 18:46

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

خیر زیرا ۱ یدونه شمارنده داره

   lily- black
در 25 اردیبهشت 16:06

6 پرسش 9 پاسخ 43 امتیاز

خیر تنها شمارنده ی عدد ا خودش است

   ali mortazavi
در 23 اردیبهشت 22:24

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

خیر!
یک فقط یک شمارند دارد

   علیرضا جوادی
در 23 اردیبهشت 19:42

0 پرسش 33 پاسخ 32 امتیاز

خیر 1 تنها شمارندش خودشه

   محمدمهدی سلسله
در 15 اردیبهشت 23:49

0 پرسش 144 پاسخ 136 امتیاز

خیر نه چون عدد یک هم عددی طبیعی است یا Naturealnumber و چون یک شمارنده یا مقسوم علیه است گفت

   YASAMAN TANGESTANI
در 15 اردیبهشت 19:59

0 پرسش 13 پاسخ 63 امتیاز

نخیر . عدد 1 هم جزو اعداد طبیعی است . ولی خب دو شمارنده نداره . پس نمی تونیم همچین چیزی رو بگیم ک هر عدد طبیعی حداقل دو شمارنده داره .

   zahra jjjaaa***
در 3 اردیبهشت 22:38

3 پرسش 22 پاسخ 51 امتیاز

خیررر

   زهرا جبروتیان
در 2 اردیبهشت 21:25

1 پرسش 3 پاسخ 10 امتیاز

خیر

    Haniyeh :/
در 2 اردیبهشت 18:31

1 پرسش 214 پاسخ 205 امتیاز

خیر :/

   mariana sh
در 1 اردیبهشت 12:30

7 پرسش 49 پاسخ 119 امتیاز

نهعدد یک.یک شمارنده دارد

   سجاد اعتمادی راد
در 1 اردیبهشت 10:52

0 پرسش 15 پاسخ 15 امتیاز

تمام اعداد طبیعیبه غیر از 1

   علی بهاری
در 29 فروردین 19:35

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

خیر

   روشنک نجات
در 29 فروردین 15:42

1 پرسش 12 پاسخ 37 امتیاز

خیر عدد یک یه شمارنده داره و اونم خودشه

   امیر معصومی
در 28 فروردین 15:20

3 پرسش 17 پاسخ 46 امتیاز

نه 1 هست

   شیما فرشادی
در 27 فروردین 21:19

4 پرسش 65 پاسخ 308 امتیاز

بله.....یعنی 1 و خودش....(اگه اول باشه)اگه نباشه هم که خیلی....البته به جز عدد 1...

   علیرضا اورعی
در 27 فروردین 19:42

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

ن 1 یه شمارنده داره

   لیانا باقرزاده
در 27 فروردین 18:30

2 پرسش 9 پاسخ 28 امتیاز

خیر عدد یک جز خودش شمارنده ای ندارد.

   علی خضری
در 27 فروردین 16:47

1 پرسش 3 پاسخ 12 امتیاز

خیر
عدد یک(1) اینجوری نیست.

   nima .
در 27 فروردین 15:48

1 پرسش 62 پاسخ 54 امتیاز

خیر

   مینا جوانشیر
در 26 فروردین 23:53

1 پرسش 12 پاسخ 24 امتیاز

خیر عدد 1 تنها 1 شمارنده دارد

   سید محمد قریشی
در 26 فروردین 23:46

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

خیر عدد یک اینجوری نیست

   ابوالفضل S
در 31 فروردین 16:06

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

بله
یک و خودش