لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

گرما چیست و واحد اندازه گیری آن چه می باشد؟

   کانی جلفای
  23 بهمن 22:22

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

گرما چیست و واحد آن چه می باشد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   الهه فرزادی فر
در 26 بهمن 11:37

1 پرسش 13 پاسخ 94 امتیاز

سلام.گرما=درزمان قدیم مردم معتقد بودندکه گرما یک ماده نامريی است.اما امروزه ثابت شده است که گرما ماده نیست بلکه یکی از صورت های از انرژی است.همانطور که انرژی میکانیکی,الکتریکی و انرژی شیمیایی نیز صورت های دیگری از انرژی هستند و می توانند به هم تبدیل شوند.واحد اندازه گیری انرژی گرما,ژول است.

   امیرمهدی طهماسبی آبدر
در 19 اسفند 18:10

10 پرسش 35 پاسخ 83 امتیاز

سلام
گرما صورتی از انرژی است که از جایی که دما بیشتر است به جایی که دما کمتر است انتقال می یابد . گرما کمیتی فرعی و نرده ای است که با یکای درجه سانتی گراد شناخته می شود .

   ایلیا راد
در 9 اسفند 17:04

0 پرسش 7 پاسخ 5 امتیاز

گرما: نوعی انرژی است که در اثر جنبش ذرات ایجاد میشود .
واحد: ژول است .

   عارفه انوری فرد
در 5 اسفند 20:42

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

به انرژی که در اثر اختلاف دما از جسم گرم به جسم سرد منتقل شود گرما می گویند و یکای آن ژول است.

   Ali N
در 26 بهمن 14:48

1 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

گرما:1 انرژی منتقل شده از جسم گرم به سرد
۲میزان جنبش ذرات ماده
۳مجموع انرژی جنبشی ذرات یک جسم است.
واحد اصلی گرما ژول می باشد و کالری-کیلوکالری-کیلوژول و ... واحد های دیگر گرما می باشند.

   Sonia SK
در 24 بهمن 19:49

1 پرسش 6 پاسخ 31 امتیاز

گرما صورتی از انرژی است که در اثر اختلاف دما به طور خود به خود از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود .
واحد اندازه گیری گرما ژول (J) است اما از واحد های دیگر مثل کالری (cal) هم استفاده می شود.

   رضا ایماندوست
در 24 بهمن 19:17

2 پرسش 171 پاسخ 863 امتیاز

به مقدار انرژی ای که در اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل میشود گرما میگویند و واحد یا یکای ان ژول است . با تشکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

   سراج الدین دینارزهی پسکوهی
در 24 بهمن 7:41

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

گرما انرژی جابجا شده از یک جسم به جسم دیگر یا از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای دیگر، طی برهم‌کنش‌های گرمایی است .واحدی است که برای سنجش مقدار گرما به کار میرود. واحد مقدار گرما در دستگاه. S. K. M کالری بزرگ است و آن مقدار . . .