لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در چه زمانی استفاده از انرژی سوخت فسیلی ضروری است

   غزاله عسگری
  26 فروردین 21:53

7 پرسش 2 پاسخ 41 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

در چه زمانی استفاده از انرژی سوخت فسیلی مهم و ضروری است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   طاها ج
در 28 فروردین 18:18

0 پرسش 5 پاسخ 40 امتیاز

من با نظر مسیح عسکر فرد مخالف هستم زیرا آنجا که آفتاب هست جاهایی مانند مازندران و گیلان چون بیشتر مواقع رییس و بارانی هستند بیشتر باید از سوخت فسیلی استفاده کرد.

   مسیح عسکری فرد
در 27 فروردین 18:03

1 پرسش 13 پاسخ 13 امتیاز

به نظر من زمانی که مناطق کوهستانی باشند مثل سوباتان گیلان که همیشه ابریه و چون منطقه توریستیه نصب توربین بادی باعث کاهش زیبایی اونجامیشه بنا بر این در اینگونه مناطق به حال باید از سوخت فسیلی استفاده کرد که من مثال تولید برق اش رو زدم و نیاز های دیگه...